Aanmelden

Sieperda Symposium 2022

Aanmelden

Iedereen is welkom op het vijfde Sieperda-symposium in Leeuwarden op vrijdag 8 april 2022! Het thema ‘Fan nijsblêd oant podcast’ biedt een interessant dagvullend programma over nieuwscultuur in Fryslân.

De voertalen zijn Fries en Nederlands. Het volledige programma is hier te vinden.

Registratie en kosten

Het Sieperda-symposium op vrijdag 8 april begint om 10:00 uur en duurt tot 17:00 uur. Na afloop praten we graag met u na onder het genot van een hapje en een drankje.

Entree

Standaard entree: € 25,- (inclusief lunch en borrel)

Aanmelden

Opgave voor dit symposium kan tot en met 3 april 2022 via info@friesgenootschap.nl met tevens betaling van € 25,- op bankrekening NL 33 ABNA0450289001 op naam van Koninklijk Fries Genootschap in Leeuwarden