Contact

Sieperda Symposium

Het Sieperda Symposium wordt georganiseerd door het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy. In 2019 wordt het symposium georganiseerd op zaterdag 12 oktober, in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden.

De inhoudelijke en praktische organisatie ligt in handen van een comité bestaande uit dr. Han Nijdam, Inge Heslinga MA, drs. Doeke Sijens en dr. Marijn Molema. Het Sieperda Symposium wordt tweejaarlijks georganiseerd.

Contactgegevens:

Sieperda Symposium
p/a Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
Telefoon (receptie): 058 – 213 14 14