Sieperda-symposium op 8 april 2022

Sieperda Symposium 2022

Sieperda-symposium op 8 april 2022

Fan nijsblêd oant podcast – over nieuwscultuur in Fryslân

De Friese nieuwsmedia stonden jarenlang onder druk door verlies aan abonnees, kijkers en luisteraars. Maar dankzij internet en sociale media zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een jonger en breder publiek te bereiken. Journalisten publiceren op zoveel mogelijk kanalen tegelijk en maken nu ook nieuwsvideo’s en podcasts. Op lokaal niveau is de journalistiek springlevend en blijken lokale omroepen en nieuwssites een uitstekend bindingsinstrument. Deze ontwikkelingen vormen aanleiding om stil te staan bij de nieuwsproductie en nieuwsconsumptie in Fryslân, in de laatste decennia. Welk nieuws bereikt de Friezen, in welke vorm en langs welke kanalen?

Datum: vrijdag 8 april 2022

Plaats: Historische Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden

Tijd: 10.00-18.00 uur

Prijs € 25,- dagprogramma (inclusief lunch en borrel)

Opgave voor dit symposium kan tot en met 3 april 2022 via info@friesgenootschap.nl tegelijk met betaling van € 25,- op bankrekening NL33ABNA0450289001 t.n.v. Koninklijk Fries Genootschap te Leeuwarden

Organisatie: Koninklijk Fries Genootschap, redactie De Vrije Fries en Historisch Centrum Leeuwarden